THUỐC BRAVECTO – TRỊ GHẺ DEMODEX, TRỊ VE

Sản phẩm Bravecto (với hoạt chất Fluralaner) diệt ve và ngoại ký sinh trùng ngay lập tức một cách hệ thống với hoạt động kéo dài và liên tục, diệt ve (ve và ấu trùng ve Ixodes ricinus, Ixodes hexgonus, Ixodes scapularis, Ixodes holocyclus, Demacentor variabilis, và Rhipicephalus sanguineus) và bọ chét (Ctenocephalides felis và Ctenocephalides canis) kéo dài tới 12 tuần.

Bọ chét và ve phải bám vào vật chủ và khởi đầu ăn để tiếp xúc với hoạt chất. Tác dụng bắt đầu phát huy trong vòng 8 giờ đối với bọ chét và 12 giờ đối với ve. Sản phẩm khống chế hiệu quả quần thể bọ chét trong khu vực có những con chó được điều trị. Có thể được dùng như một phần chiến lược khống chế viêm da dị ứng do bọ chét.

Điều trị Demodicosis do mạt Demodex spp. Ngoài ra, trong một thử nghiệm, điều trị bằng fluralaner dẫn đến việc loại bỏ hoàn toàn mạt Demodex spp. và rận tai trên chó được điều trị cũng đã được ghi nhận.

Viên nhai Bravecto dùng xung quanh giờ ăn. Bravecto là viên nhai được hầu hết chó chấp nhận. Nếu chó không tự ăn viên thuốc, có thể cho viên thuốc trực tiếp vào miệng. Nên quan sát chó trong lúc cho uống thuốc để đảm bảo viên thuốc đã được nuốt.